Vispārīgi lietošanas noteikumi

Pirms sākt lietot X Big, noliktavas adrese Rēzekne, Atbrīvošanas 90, LV-4603 (Turpmāk tekstā X Big), tīmekļa vietni www.xbig.eu (turpmāk tekstā xbig.eu) lūdzam rūpīgi izlasīt šos lietošanas noteikumus (turpmāk tekstā Noteikumi).

  1.  X Big nodrošina xbig.eu pieejamo saturu un sniedz preču iegādes pakalpojumus saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem Noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas/apmaiņas noteikumiem, spēkā esošo likumdošanu un citiem noteikumiem, kuru izklāsts ir atrodams xbig.lv.
  2. Piekļūstot xbig.eu un/vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus, tie Jums vai Jūsu pārstāvētajai personai ir saprotami un jūs vai Jūsu pārstāvētā persona piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem. Sākot ar brīdi, kad uzsākat lietot xbig.eu vai veicat tajā jebkādas darbības, tiks uzskatīts, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Ikvienam xbig.eu lietotājam ir pienākums regulāri izlasīt  Noteikumus, lai savlaicīgi būtu informēti par tajos veiktajām izmaiņām.
  3. Gadījumā, ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot xbig.eu, kā arī neizmantot tajā piedāvātos preču iegādes pakalpojumus un ietverto informāciju.
  4. Xbig.eu ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt xbig.eu saturu un Noteikumus, kuru izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas tīmekļa vietnē xbig.eu.
  5. xbig.eu lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un iegādāties preces un/vai pakalpojumus (turpmāk tekstā Preces) par cenu, kāda ir spēkā to iegādes brīdī. Xbig.eu ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt xbig.eu norādītās cenas un/vai ievietot jaunas Preces.
  6. Xbig.eu lietotājs var iegādāties kā nereģistrēts lietotājs.
  7. Xbig.eu neuzņemas atbildību par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas jebkad varētu rasties tīmekļa vietnes xbig.eu lietošanas laikā.
  8. Ja pircējs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas xbig.eu piedāvātās Preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu.
  9. Distances līgums par Preces iegādi uzskatāms par noslēgtu ar Preces apmaksas brīdi.